Öka tillväxt och lönsamhet.
Från strategi till handling.
Affärsdrivande kommunikation.

Vi tar dig dit

Rapport
Framgångsrik social strategi hos styrelse och ledning

Just nu genomför vi en kvalitativ studie på hur beteenden och relationer i styrelse och ledning påverkar bolagets affärsbeslut och utveckling. Vi tittar också på vilken effekt kommunikationen inom gruppen samt mellan ledning och styrelse påverkar. Vad är kriterier för framgångsrik social strategi?

Är du intresserad av att ta del av rapporten? Anmäl dig nedan

Vad behöver du?

Strategi - sen då? Från strategi till handlingskraft.

  • Vad är den sociala delen av strategin?
  • Så mäter du affärseffekt på  framgångsrika beteenden?
  • Vad är affärsutveckling?
 

Marknadskommunikation. Från stöd till affärsdrivande.

  • Så går du från snygg design till affärseffekt.
  • Så säkerställer du kompetensen innanför och utanför din marknadsavdelning.
  • Hur gör man en smart marknadsplan?

Finansiell rapportering som bär budskapet.

  • Värdeskapande års- och hållbarhetsredovisningar.
  • Skapa förtroende genom relevant kommunikation till varje intressent.
  • Så ger corporate storytelling en tydlig identitet och position.

Kontakta oss så berättar vi mer

"Fakta är ingen konkurrensfördel. Det är hur du använder din kunskap som spelar roll - din förmåga att analysera, tolka och agera är avgörande. Kunskap i sig är tillgängligt för alla."

Rebecca Prytz, Head of Strategy

Våra ledord

 
Smart tänkt
 
Enkelt förklarat
 
Effektivt genomfört

Våra perspektiv

Trender

En av de största orosmomenten bland VD:ar som vi möter är att de inte har koll på omvärlden. Att inte hinna med i vad som kommer att påverka affären framöver.

Vi har tagit fram en systematisk metod för bevakning och analys som ger möjlighet att anpassa och stegvis integrera omvärldsbevakning som en naturlig del i verksamheten. 

Drivkrafter

Vi är nyfikna på vad det är som driver olika typer av beteenden. Vad är det som får oss att agera? Att handla, ringa, avstå från något etc.

Vad finns det för drivkrafter i styrelse- och ledningsrum, hos medarbetare, kunder och konsumenter? Varför agerar vi som vi gör när vi gör affärer? Vad drömmer vi om, längtar efter och strävar efter.  Vi letar efter mönster och processmått för att alltid lära oss mer om vad som skapar framgång i resan mot affären.

Beteenden

Människans värderingar och åsikter skiljer sig ofta från det vi faktiskt gör. Vilka beteenden ger förutsättningar för bolaget att utvecklas? Vi på Bird & bridge mäter beteenden och har hittat enkla processmått som ger stor effekt. Hela vägen från styrelserum till kund.

Det handlar om beteenden som främjar relationer och driver affärer. Vi analyserar vilka beteenden och drivkrafter som våra kunder har nu och sedan, både internt och externt. Hur blir beteenden affärseffekt?

Varför ska du arbeta med oss?

Vi nöjer oss aldrig

Vi nöjer oss aldrig med bra. Därför sätter vi oss in i våra kunders verksamhet som om den var vår egen.  Vår ambition är att du ska få premiumkvalitet.

Din agenda

Alltid på din agenda. Vårt team är utformat med ett nätverk av experter. Du kan skala upp och ner efter behov.

Koll på hela kedjan

Vi kan kedjan från ägare, styrelse till konsument. Det är en fördel för alla parter.

Förtroende i grunden

Förtroende är grunden till allt vi gör. Kvalitet, respekt, transparens. Inga modeller eller metoder är unika. Det är sättet man använder dem på som spelar roll.

Inte alltid konsult

Vi har alla arbetat inom bolag och är välbekanta med interna strukturella behov, processer och rutiner.

Några av våra kunder

Låt oss arbeta tillsammans

Sidan är under uppförande. Snart hittar du mer information här.