Start with people to change what matters

Rådgivning och genomförande

Människor driver på förändringar och affärer. Det finns inga strategier eller processer som i sig själv leder bolagen mot framgång. 

Vill du ha ett robust företag i en föränderlig värld? Börja med människorna. Vilka är de, vad driver dem, vad längtar de efter och vad frustrerar dem? Djupdyk i människorna kring din affär och skapa dig en röst och en väg för att nå framgång och ett öra för att förstå hur andra tänker.

Kom till oss när du vill bli riktigt vass och få djuplodande insikter kring hur ditt bolag kan stå stadigt i en föränderlig värld.

Så kan vi hjälpa dig

Våra kunder befinner sig i olika branscher så som bygg & fastighet, vård, detaljhandel, hållbarhet, teknik och tillverkande industri.

Branschexpertisen sitter ni på, vi bidrar med insikter och processer som är hållbara, evidensbaserade, företagsrelevanta, roliga och inspirerande. Vi gör er riktigt vassa på att planera för scenarios och stå robusta i en föränderlig värld. Du kan antingen anlita oss som föreläsare eller som konsulter i ett strategiarbete.

Vi lägger till ett perspektiv på din strategi – människan, och knyter ihop de två världarna. Genom bland annat djupintervjuer får vi insikter i orsak och verkan, kan koppla det till lönsamhet och skapa möjligheter för ditt bolag att göra rätt vägval framåt.

Hur vi arbetar

Vi arbetar med djupintervjuer och samtalet som vårt främsta verktyg. Att förstå hur påverkande parter tänker, vad kunderna behöver och vad som driver dem framåt är tillsammans med data ovärderliga insikter i ett strategiarbete. Koppla insikterna till lönsamhet och du får en oanad stryka i utformningen av strategin. Beroende på företag gör vi oftast djupintervjuer av en eller flera intressenter, allt från kunder, medarbetare, ledning och styrelse

Genom att lyssna på människor får vi djuplodande insikter kring  beteenden och får möjlighet att identifiera vilka beteenden som är framgångsrika för en organisation. 

Vi tolkar och analyserar forskning och gör omvärldsspaningar. Kopplar på djupintervjuerna och du som kund får möjlighet att bli riktigt vass på marknaden och får insikter som gör att du kan planera för scenarios och stå robust i en föränderlig värld som styrs av människors beteenden. 

Om oss

Bird & Bridge är ett konsultbolag inom affärsutveckling med fokus på människor och beteenden kopplat till lönsamhet. Bolaget drivs av Jenny Garneij & Rebecca Prytz och vi arbetar i nätverk tillsammans med andra konsulter.

Vi knyter ihop två världar – affärsstrategi och människor. Vårt mål är att skapa och dela djuplodande kunskap som gör våra kunder riktigt vassa på att planera för scenarios och skapa möjligheter framåt. För att uppnå detta nördar vi i människor och beteenden, samtidigt som vi arbetar nära våra kunder och nyttjar processer som är hållbara, evidensbaserade, företagsrelevanta, roliga och inspirerande.

Exempel på vad vi gör

Djupintervjuer av kunder – För att förstå kundens beteenden och drivkrafter. T ex inför uppstart av nya affärsområden, varumärkesarbeten, affärsstrategier

Djupintervjuer av medarbetare – För att förstå medarbetarnas drivkrafter, frustrationer och beteende. T ex inför tillväxt, förändringsarbeten, struktur- och kulturarbeten, lönsamhetsstrategier.

Djupintervju av ledningsgrupp/styrelse – För att synliggöra den sociala strategin och ta tillvara möjligheter och potential i tex strategiarbetet.

Tillväxtstrategi – Vi leder er genom arbetet för att ta reda på vad företaget vill, kan och bör

Föreläsningar – Exempel: Social strategi, Kommunikation som bygger tillit, Vad är tillväxtstrategi, Tillit inom ledningsgrupp och styrelse, Mätbara nyckeltal och processmått på beteenden

Social Strategi

Vad är social strategi och varför behöver vi tänka på den?

Social strategi är ett perspektiv som knyter ihop 2 världar – Affärsstrategi och människor.

I vårt arbete möter vi ofta bolag där möjligheter och potential inte tillvaratas och stora, ibland avgörande värden inte realiseras. Genom att arbeta med vår metod kan du synliggöra den sociala strategin och använda den som en framgångsfaktor. Vi behöver bland annat mäta beteenden, inte bara hos kunder utan också i vår egen styrelse och ledningsgrupp. Affärsstrategin kan bara nå så god nivå på affärsskicklighet som den sociala strategin ger förutsättningar till.

Rapport
Framgångsrik social strategi hos styrelse och ledning

Just nu genomför vi en kvalitativ studie på hur beteenden och relationer i styrelse och ledning påverkar bolagets affärsbeslut och utveckling. Vi tittar också på vilka effekter kommunikationen skapar inom gruppen samt mellan ledning och styrelse.
Är du intresserad av att ta del av rapporten? Anmäl dig nedan

Ett urval av tidigare och nuvarande kunder

Låt oss arbeta tillsammans