Bättre utväxling på din strategi

Med många års erfarenhet av att arbeta med kundorienterade beteenden och leda team och organisationer i att skapa affärseffekt med hjälp av kommunikation, hjälper vi kunder att ta ett starkare och handlingskraftigare grepp om sina strategier.

Rapport
Framgångsrik social strategi hos styrelse och ledning

Just nu genomför vi en kvalitativ studie på hur beteenden och relationer i styrelse och ledning påverkar bolagets affärsbeslut och utveckling. Vi tittar också på vilka effekter kommunikationen skapar inom gruppen samt mellan ledning och styrelse. Vilka är kriterierna för en framgångsrik social strategi?
Är du intresserad av att ta del av rapporten? Anmäl dig nedan

Våra tjänster

Strategi. Från strategi till handlingskraft.

Marknadskommunikation. Från stöd till affärsdrivande.

Finansiell kommunikation som skapar förtroende.

Kontakta oss så berättar vi mer

"Fakta är ingen konkurrensfördel. Det är hur du använder din kunskap som spelar roll - din förmåga att analysera, tolka och agera är avgörande. Kunskap i sig är tillgängligt för alla."

Rebecca Prytz, Head of Strategy

Våra perspektiv

Trender

En av de största orosmomenten bland CEO:s som vi möter är att de upplever att de inte har koll på omvärlden. Att inte hinna med att fördjupa sig i vad som kommer att påverka affären framöver.

Vi har tagit fram en systematisk metod för bevakning och analys som ger möjlighet att anpassa och stegvis integrera omvärldsbevakning som en naturlig del i verksamheten.

Drivkrafter

Vi är nyfikna på vad det är som driver olika typer av beteenden. Vad är det som får oss människor att agera på ett visst sätt? 

Vad finns det för drivkrafter i styrelse- och ledningsrum, hos medarbetare, kunder och konsumenter? Varför agerar vi som vi gör när vi gör affärer? Vad drömmer vi om, längtar efter och strävar efter.  Vi hjälper dig att leta efter mönster och processmått för att kontinuerligt lära er mer om vad som skapar framgång i resan mot ett framgångsrikt företag.

Beteenden

Människans värderingar och åsikter skiljer sig ofta från det vi faktiskt gör. Vilka beteenden ger förutsättningar för bolaget att utvecklas? Vi på Bird & Bridge mäter beteenden och har hittat enkla processmått (KPI) som ger stor effekt. Hela vägen från styrelserum till kund.

Det handlar om beteenden som främjar relationer och driver affärer. Vi analyserar vilka beteenden och drivkrafter som driver oss – nu och sedan, både internt och externt. Hur kan vi mäta affärseffekt på beteenden?

Några av våra kunder

Låt oss arbeta tillsammans