Start with people to change what matters

Människor driver på förändringar och affärer. Det finns inga strategier eller processer som i sig själv leder bolagen mot framgång. 

Hur vi arbetar

Vi arbetar med djupintervjuer och samtalet som vårt främsta verktyg. Att förstå hur påverkande parter tänker, vad kunderna behöver och vad som driver dem framåt är tillsammans med data ovärderliga insikter i ett strategiarbete. Genom att lyssna på människor får vi djuplodande insikter kring  beteenden och får möjlighet att identifiera vilka beteenden som är framgångsrika för en organisation. 

Om oss

Bird & Bridge är ett konsultbolag inom affärsutveckling med fokus på människor och beteenden kopplat till lönsamhet. Vi knyter ihop två världar – affärsstrategi och människor. Vårt mål är att skapa och dela djuplodande kunskap som gör våra kunder riktigt vassa på att planera för scenarios och skapa möjligheter framåt.

Social Strategi

Social strategi är ett perspektiv som knyter ihop 2 världar – Affärsstrategi och människor. En väl genomtänkt strategi och handlingsplan ska alltid genomföras av människor. Så hur sätter du en strategi för den mänskliga och sociala delen? Affärsstrategin kan bara nå så god nivå på affärsskicklighet som den sociala strategin ger förutsättningar till.