Vi gör din strategi framgångsrik

Välj väg och bygg tillitsfulla relationer. Vi tar beteenden in i strategi.

Att sätta en strategi är i första steget att välja den riktning som leder till önskad framtid för bolaget. Se det långsiktiga för att välja riktning att styra mot. Sedan är det taktik i varje steg för att röra oss i rätt riktning. Men för oss är det tydligt att det är människors agerande som får strategin att bli en kraft. Det är samarbete, relationer och tillit som tar bolaget till nya höjder. Därför är beteenden en del av vår strategiska process. Vi kallar det social strategi. Det ger affärsstrategin värden som är svåra att kopiera. Vi gör din strategi tydlig, enkel och kraftfull.

”En dag kom Alice till ett vägskäl och såg Cheshirekatten i trädet.
Alice: Kan du snälla tala om vilken väg jag ska ta härifrån?
Katten: Det beror till stor del på var du vill gå.
Alice: Jag bryr mig inte så mycket om var.
Katten: Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar.”

Hur gör vi det?
– Tydlig strategi där 
steget till handling är kort

Svårt att välja riktning? Var ska vi vara om 1 år, 5 år, 10 år? Hur ser vår marknad ut och hur är vår förmåga att möta behoven? Vilka är våra kritiska framgångsfaktorer? Vad ska vi prioritera?

Vi går armkrok sida vid sida tillsammans med er i utformningen av en tydlig strategi. Vi tillför energi och ser till att steget till handling är kort. Vi rör oss i perspektiven från anad trend till detaljerade beteenden hos de individer som påverkar verksamheten, främst medarbetare och kunder. Utifrån det formar vi systematiskt strategin tillsammans och säkerställer framgångsfaktorer. Vi säkerställer  också att strategin stämmer överens med vad ni vill, bör och kan göra. Ingenting hamnar i en handlingsplan som inte har möjlighet att genomföras.

Vad vi kan hjälpa dig med

Tillförlitliga rådgivare för ledningsgrupper, styrelse, marknads- och kommunikationschefer​

Ibland räcker en genomlysning av strategin, ett externt bollplank kring möjligheter och risk, vägval eller genomförande. Hos oss hittar du extra hjärnkraft och kompetens att rådgöra med. Är du CEO och brottas med handlingskraft till affärsplanen? Har du som marknadschef utmaningar att hävda budget och prioriteringar? Hur kan ni som styrelse bäst vara en tillgång för ledningen och bolaget? Vi har experter inom bland annat strategi, styrelse- och ledningsarbete, VD-stöd, IR och kommunikation. Vi har alla varit anställda och förstår internpolitik.

Koll på omvärlden med vår kunskapshub för trender, beteenden och analys

Vi är konstant uppdaterade på omvärlden med ena foten i framtiden. Våra medarbetare och partners är en ständig källa till insikter med koll på trender i skarp analys. Med oss behöver du inte oroa dig för att ha dålig koll på omvärlden. Vi studerar påverkande händelser i tidigt skede och analyserar tillsammans med dig vilka trendvågor du bör surfa på. En effektiv metod ger bredd och djup i omvärldsanalysen. Stort fokus ligger på att analysera beteenden som genereras av förändringar i omvärlden, det är i agerandet affären skapas. Att läsa sin omvärld kan utgöra skillnaden mellan framtida framgång eller motgång. 

Ta strategin från pappersprodukt till värdeskapande resultat

Majoriteten av strategiska arbeten kör i diket vid implementering och värdefull, ibland helt avgörande, potential kommer aldrig i arbete. Därför lägger vi stor vikt vid att utforma enkla och effektiva sätt att tänka, mäta och agera vid implementering av strategin för att varje dag röra sig i rätt riktning. Vi ser strategi som ett naturligt verktyg för alla i organisationen. Vår metod är utformad för att snabbt och strukturerat komma till handlingskraft och skapa konkreta resultat genom engagerade medarbetare.

”Most people overestimate what they can do in one year, and underestimate what they can do in ten years.”

Bill Gates

Kanske är du också intresserad av

Hundra strategimodeller. Vilken ska jag välja?​

Det finns många definitioner på strategi, olika skolor och hundratals modeller. Hur väljer man rätt? Hur säkerställer du att rätt frågor ställs för rätt analys för att hitta just era avgörande framgångsfaktorer? Vi arbetar för att komplexa sammanhang ska bli enkla att överskåda, då får analysen bäst förutsättningar att omsättas i konkret strategi som alla förstår. Men hur tar man sig dit?

Skaffa dig ett försprång genom omvärldsanalys

Majoriteten av CEO:s upplever att de har bristfällig koll på omvärlden. Oron att inte hinna fördjupa sig i vad som påverkar marknad och affär framöver är påtaglig. Därför har vi tagit fram en systematisk metod för bevakning och analys som ger möjlighet att anpassa och stegvis integrera omvärldsbevakning som en naturlig del i verksamheten. Börja enkelt och skala upp efter behov och utveckla samtidigt möjligheterna att tillvarata insikterna.

Så styrs strategiarbetet av den sociala strategin

För att genomföra en strategi behövs rätt kompetens och resurser. Men avgörande för resultatet är också relationer och samarbeten som får det att hända – eller inte hända. Vi arbetar med den sociala strategin som omfattar struktur för relationer. Affärsstrategin kan bara generera resultat i nivå med förutsättningar som den sociala strategin ger. Därför måste sociala strukturer in i strategin och tillitsfulla relationer värnas i affärsmodellen.

Kontakta oss så hjälper vi er vidare