Finansiell rapportering

som skapar förtroende

Detta är några av sakerna vi kan hjälpa er med

  • Börsintroduktioner – Projektledning av prospekt, investment story, policys, internt och extern kommunikation
  • Årsredovisningar – Analys, rådgivning, projektledning, text och form.
  • Hållbarhetsredovisningar – Analys, rådgivning, projektledning, text och form.
  • Finansiell kommunikation och IR – Analys, rådgivning, projektledning, text och form.

Förtroendeingivande finansiell kommunikation

Rapportering som skapar förtroende

Förtroende och tillit är avgörande för att ditt företag ska lyckas på marknaden. Svaga relationer eller otydliga budskap som kan ge upphov till både olika och felaktiga tolkningar kan få allvarliga konsekvenser. Tillit är något som byggs upp över tid genom ett trovärdigt beteende och goda resultat. Men ingen låter sig övertalas endast av fina resultat. Corporate storytelling stöds av siffror och siffror i sin tur stöds av förtroendeingivande kommunikation.

Relevant för varje intressent

Vi gör affärer med människor och därför slås numera de olika kommunikationsområdena ofta samman i ett bolag; intern- och extern kommunikation, marknads- och finansiell kommunikation. Pådrivaren är omvärlden och det mänskliga beteendet som ändras allt snabbare, inte minst på grund av teknik och värderingar. Samtidigt är konkurrensen om målgruppen hård och det krävs att kommunikationen är relevant för att skapa förtroende hos varje intressent.

Er story - Autentisk och transparent

I den finansiella kommunikationen integrerar vi den viktiga storytellingen. Vi ger kommunikationen ett uppdrag, t.ex. att hitta nya investerare, att trygga kapitalmarknaden eller andra intressenter eller att bygga varmärket. Vi tror på vikten av att kommunicera autentiskt och transparent, så bygger vi tillit i våra relationer. Vi står givetvis på stabil grund i de standardiserade kraven på redovisning och rapportering.

Vi kombinerar vår finansiella och kommunikativa expertis med vår marknadsförings- och strategiexpertis för att ge ditt företag en tydlig position och gott förtroende. Vi har flera års erfarenhet av att bygga förtroendeingivande kommunikation hos aktieägare, investerare, anställda och myndigheter.
Vi arbetar enligt de standardiserade kraven på redovisning och rapportering.