One Stop Shop

Vi älskar relationer

Det som driver Bird & Bridge är relationerna till våra kunder. Att arbeta tillsammans, att upptäcka, sträcka och hitta möjligheter. Att lösa upp knutar och att nå mål. Vi vill att ni ska vilja arbeta länge med oss. Det är därför vi jobbar utan bindningstid, på löpande timme och är transparenta i vår tidrapportering. Vi fixar den brådskande punktinsatsen eller tar helheten. Vi följer era behov av bredd, djup och omfattning. När ni jobbar med oss får ni en långsiktig samarbetspartner som finns för er i vått och torrt.

Vi har plockat det bästa från två världar och är en kombination av management konsulter och kommunikationsbyrå. Den stora hemligheten är att vi vet hur det är att vara du, för vi har varit där. Vi har jobbat i många år utifrån olika strategiska modeller, med marknadsföring/kommunikation och förändringsledning. Vi har jobbat i ledande och operativa roller, i stora och små bolag. Vi drivs av den kraft och det engagemang som vi tillsammans skapar med dig så att ditt företag/organisation rör sig framåt.

Vi är experter på trender och beteenden. Detta speglar sig i våra discipliner som sträcker sig från strategi ut till kommunikation som affärsdrivande faktor. Tillsammans bygger de ett holistiskt ekosystem inom bolaget som löser utmaningar och problem och skapar synergier för utveckling.

Smart tänkt – enkelt förklarat – Effektivt genomfört. 

Rapport
Framgångsrik social strategi hos styrelse och ledning

Just nu genomför vi en kvalitativ studie på hur beteenden och relationer i styrelse och ledning påverkar bolagets affärsbeslut och utveckling. Vi tittar också på vilka effekter kommunikationen skapar inom gruppen samt mellan ledning och styrelse. Vilka är kriterierna för en framgångsrik social strategi?
Är du intresserad av att ta del av rapporten? Anmäl dig nedan

Våra tjänster

Strategi

Att sätta en strategi är i första steget att välja den riktning som leder till önskad framtid för bolaget. Sedan är det taktik i varje steg för att röra oss i rätt riktning. För oss är det tydligt att det är människors agerande som får strategin att bli en kraft. Det är samarbete, relationer och tillit som tar bolaget till nya höjder. Därför är beteenden en del av vår strategiska process. Vi kallar det social strategi. Det ger affärsstrategin värden som är svåra att kopiera. Vi gör din strategi tydlig, enkel och kraftfull.

Kommunikation och design

All kommunikation genererar en reaktion, en känsla, en handling. När vi arbetar med marknadskommunikation ser vi till att ha förståelse för hela affären och hur påverkande parter och kunder färdas genom den. Därefter ser vi till att all kommunikation levererar på uppdraget att driva affären framåt. Vi ser marknadsföring, design och kommunikation som ett kraftfullt verktyg  att använda taktiskt inom strategi. Vi hjälper dig med rådgivning, punktinsatser eller som en fullservice marknadsavdelning.

Finansiell kommunikation

Vi kombinerar vår finansiella och kommunikativa expertis med vår marknadsförings- och strategiexpertis för att ge ditt företag en tydlig position och gott förtroende. Vi har flera års erfarenhet av att bygga förtroendeingivande kommunikation hos aktieägare, investerare, anställda och myndigheter.

Vi arbetar enligt de standardiserade kraven på redovisning och rapportering.