Vår integritetspolicy

Bird & Bridge Associates AB (nedan benämnd Bird & Bridge) värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

I och med GDPR har vi här förtydligat hur vi sparar och använder dina personuppgifter.

Vem är ansvarig?

Bird & Bridge är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller för vår räkning.

När och för vilka ändamål sparar vi personuppgifter om dig?

När du visar intresse för något av våra erbjudanden/affärsområden och anmäler att du vill ha information om dem och/eller andra erbjudanden du vill ta del av.

• När du anmäler att du vill ha våra nyhetsbrev

• Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier.
• Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar.
• På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår hemsida/sociala kanaler/mail
• Är anställd eller är tidigare anställd.
• Är konsult eller tidigare konsult
• Är eller har varit avtalskund

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig?

Vi behandlar följande uppgifter som du lämnar till oss; när du visar intresse för något av våra erbjudanden/affärsområden eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev genom att antingen meddela oss på mail eller genom att anmäla intresse på vår hemsida, när du köpt eller håller på att köpa en tjänst från oss.

• Ditt namn
• Din adress
• Ditt telefonnummer
• Din e-postadress
• Din yrkesroll
• Vilket företag du arbetar på
• Uppgifter om vilket eller vilka erbjudanden/affärsområden du är intresserade av

När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen:

• Din webbläsarhistorik
• ID:t på den enhet du använder
• Andra unika identifierare
• Egenskaper om enheter och programvaror (t.ex. statistik om de sidor du har besökt, URL som du hänvisats från, IP-adress) som kan göra att vi får reda på din allmänna plats där du befinner dig
• Information om tillgänglighet och leverans av våra annonser
• Cookies, vilket vi berättar mer om i vår Information om cookies nedan.

När du anmäler dig till workshops, seminarium, föreläsningar etc samlar vi in ett antal personuppgifter om dig:

• Ditt namn
• Din e-postadress
• Eventuella allergier
• Vilket företag du arbetar på
• Din titel
• Vid lämnad feedback, frågor mm behandlas även dessa.

När du är anställd/tidigare anställd:

• Ditt namn, adress och personnummer
• Anställningsdatum och befattning
• Namn och telefonnummer till närmast anhörig
• Löne- och lönekontouppgifter, förmåner och diverse lönetransaktioner samt frånvaro
• Bird & Bridge kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa för att kunna uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare.

När du är anlitad konsult/tidigare anlitad konsult:

• Ditt namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer/organisationsnummer
• Avtalsdatum och uppdrag

När raderar vi dina personuppgifter?

• Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra. Om du exempelvis tecknar ett avtal med oss behåller vi avtalet och din korrespondens med oss så att vi kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som de anges i avtalet.
• Cookies upphör efter en angiven tidsperiod som anges närmare i vår Information om cookies, se nedan.

Med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändig för oss att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt eller för att kunna uppfylla ingångna avtal.
• Fullgörande av avtal: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som kund, samarbetspartner, konsult etc
• Intresseavvägning: Viss behandling utför vi när vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter. Så är t.ex. fallet vid optimering av våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, webbplatsens funktion och marknadsundersökningar och vid förebyggande av missbruk och analys av statistik.
• Samtycke: Viss behandling, t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial och information till dig om våra tjänster och produkter och/eller genomför marknads- och kundanalyser eller marknadsundersökningar, har du gett ditt samtycke till.

Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Bird & Bridge säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
• Leverantörer som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden, lön eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Bird & Bridge räkning
• Databas- och programleverantörer för att hantera kommunikationen med dig så smidigt som möjligt.
• Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.
• Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID (t ex vid signering av vissa typer av avtal)

Mottagare som hanterar personuppgifter för Bird & Bridge räkning ingår ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Cookies och liknande tekniker

Bird & Bridge använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användar-upplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar, exempelvis birdandbridge.com. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida.

Det finns två typer av cookies:

• En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
• En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Användning av cookies på birdandbridge.com

Om du tackar nej till cookies på birdandbridge.com så kan det påverka ett antal tjänster funktioner på webbplatsen.

Våra cookies hjälper oss att:

• Förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.
• Spara dina inställningar från det ena besöket till det andra.
• Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.

Vi använder INTE cookies till att:

• Spara personlig information om dig utan ditt samtycke.
• Samla in känslig information.
• Skicka vidare personlig information till tredje part.

Analysfunktion

Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Informationen är av anonymiserad.

Vilka rättigheter har du?

Du har möjlighet att påverka hur Bird & Bridge behandlar dina personuppgifter.

Rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos oss på Bird & Bridge, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.
Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Bird & Bridge om detta genom att sända ett meddelande till oss. Bird & Bridge ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.
Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-post, telefonnummer och postadress. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Begäran enligt ovan skickas till Bird & Bridge.
Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om du skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen och våra avtalsförpliktelser – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. T.ex. kan du när som helst välja att inte få t.ex. nyhetsbrev.

Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas

Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.

Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen

Om du anser att Bird & Bridge behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Bird and Bridge är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Ändring av denna integritetspolicy

Bird & Bridge kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Bird & Bridge webbsida. Senast uppdaterad: 2020-05-20

Kontakta oss gärna om du har frågor

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

info@birdandbridge.com

Om du har några frågor om just dina personuppgifter, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran, samt med vidimerat foto på giltig legitimation, som skickas till:

Bird & Bridge Associates AB
Box 5855
102 40 Stockholm

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en vidimerad kopia av din legitimation. Svar får du inom en månad genom att personligen besöka vårt huvudkontor på Nybrogatan 6 i Stockholm och legitimera dig.