Skaffa dig ett försprång

genom trend- och omvärldsanalys

Ta kontroll över framtiden

Majoriteten av CEO:s upplever att de har bristfällig koll på omvärlden. Oron att inte hinna fördjupa sig i vad som påverkar marknad och affär framöver är påtaglig. Därför har vi tagit fram en systematisk metod för bevakning och analys som ger möjlighet att anpassa och stegvis integrera omvärldsbevakning och analys som en naturlig del i verksamheten. Börja enkelt och skala upp efter behov och utveckla samtidigt möjligheterna att tillvarata insikterna.

Omvärldsbevakning eller omvärldsanalys?

Ibland är det svårt att veta vad som är vad när man diskuterar omvärldsanalys. Enkelt förklarat kan man säga att omvärldsbevakning är ett konstaterande. Det är själva insamlingen av materialet. Omvärldsanalys handlar om att bestämma syfte, se behov, säkerställa informationsinsamlandet och sedan göra själva analysen. Den innefattar också det viktiga arbetet med att tolka vad omvärldens signaler kan innebära för oss och vår marknad.

Ett viktigt verktyg

Omvärldsbevakning och trendanalys blir ett allt viktigare verktyg i takt med att omvärlden förändras allt snabbare. Som företag måste vi ha förutsättningar för att snabbt kunna göra en konsekvensanalys och ge vår organisation möjligheter att adaptera till nya krafter och nya strukturer på vår arena.  Därför behöver vi omvärldsanalysen för insiktsdrivna konkurrensfördelar och för att behålla och skala upp våra affärer. Det handlar om att arbeta systematiskt för att fånga upp förändringar som antingen utgör ett hot eller en möjlighet. 

Nu mer än någonsin är omvärlden en osäker faktor. Förändringarna sker allt snabbare samtidigt som marknaden blir mer och mer komplex. Det gäller att göra analysen ofta och att ha verktyget nära sig i organisationen för att inte snabbt tappa mark. Se till att du integrerar omvärldsanalysen i det dagliga arbetet. I ledningsgrupp, säljorganisation, marknadsföring och utveckling. Vi på Bird & Bridge hjälper dig att skapa enkla rutiner och processer för arbetet.

Tolka omvärlden för att överleva och utvecklas

Vi har sett att det allt för ofta läggs tid på omvärldsbevakning som endast resulterar i ett dokument som glöms bort tills det är dags för nästa års strategiarbete. Arbetar du på detta sätt tappar du både viktiga ekonomiska fördelar och mycket värdefull kunskap. Det är hur vi tolkar omvärlden som ger oss förutsättningarna att överleva och utvecklas som bolag. Den förmågan ger värden som är svåra att kopiera av andra.

Vad vinner du på att arbeta med omvärldsanalys?

  • Du får välgrundade beslut.
  • Bolaget får ett gemensamt tänkande och samsyn av framtiden.
  • Ett strategiskt försprång där ni ser förändringarna innan de är ett faktum.


Förmåga till analys och samsyn i slutsatser ger er avgörande konkurrensfördelar. Det kräver ibland mod att agera och med en insiktisdriven, systematiskt redogjord analys är modet lättare att finna.

Det krävs mod för att våga agera på de skiftningar du
anar i framtiden

”Paradigmatic shifts in the business landscape, known as inflection points, can either create new, entrepreneurial opportunities (see Amazon and Netflix) or they can lead to devastating consequences (e.g. Blockbuster and Toys R Us). Only those leaders who can “see around corners”–that is, spot the disruptive inflection points developing before they hit–are poised to succeed in this market.”​

Vad vi kan hjälpa dig med

Stora trender är inte svåra att se, de skrivs om och pratas om mycket. Men de kan vara svåra att analysera och agera på. Vad innebär det för dig? Och framförallt, hur ska du agera på det?

Vår styrka är en systematisk metod där vi tillsammans med er identifierar de kritiska områden som är av betydelse för er och gör en strukturerad kartläggning av den marknad företaget verkar i. Våra samlade erfarenheter, datainsamling, analys och samarbete tillför nya perspektiv som är avgörande för omvärldsanalysens framgång. Den är ett viktigt element i strategiarbetet. Samtidigt snubblar man ofta på att det känns omfattande och svårt. Vi hjälper er att göra det enkelt och effektivt med möjlighet att skala upp efter behov av fler perspektiv och djupare analys.

Har du tankar eller feedback? Har du själv reflekterat över detta? Dela eller kommentera om du gillar innehållet.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på whatsapp
WhatsApp

Intresserad av att diskutera trender och omvärldsanalys med oss?
Kontakta oss så lyssnar vi på era mål, utmaningar och behov. Tillsammans ser vi vad som passar er bäst.