Så många strategimodeller

Vilken ska du välja?

Att välja strategimodell

Det finns många definitioner på strategi, olika skolor och hundratals modeller. Hur väljer man rätt? Hur säkerställer du att rätt frågor ställs för rätt analys för att hitta just era avgörande framgångsfaktorer? Det är därför vi arbetar med problemlösning. För att komplexa sammanhang ska bli enkla att överskåda, då får analysen bäst förutsättningar att omsättas i konkret strategi som alla förstår.

Att bara välja en (1) affärsstrategimodell för ditt företag kan liknas vid att bara använda en övning för att komma i form. Det finns inte en perfekt strategimodell för ett företag eller en organisation, precis som det inte finns en perfekt övning för att komma i form. Som strategikonsulter och problemlösare är det vårt jobb att hålla koll på trender inom strategisk ledning, förstå sammanhang och hitta den bästa lösningen. Vilket ofta är en kombination av olika perspektiv och olika analysmodeller för varje företag.

Vilka strategimodeller är bäst?

Först av allt. Ni ska använda de som fungerar för er. I slutändan är modellerna bara ramverk för att hjälpa till att vägleda i beslut, hitta problemen och hjälpa ditt företag i rätt riktning. Företag, människor och omvärlden rör sig snabbare än någonsin. Det finns inget status quo längre. Bara detta ger upphov till förändringar i framtidens strategimodeller. För att lyckas på en marknad i konstant förändring behöver du vara medveten om hastigheten av förändringarna, göra scenarioplanering och förbereda dig på att fånga vågen. Och inte bli krossad av den.

Se på strategi som problemlösning

För det andra behöver ni angripa strategiarbetet på ett förenklat sätt. Många företag har en ostrukturerad strategiprocess och tycker att strategiarbete är ett nödvändigt ont. Det är inte sällan organisationen suckar åt ord som ”strategi”, ”workshop” och ”uppföljning”. Många företag upplever sig också veta vad problemen och utmaningarna består i, baserat på fakta de tror sig veta eller ibland till och med magkänsla. Det är enkelt, bekvämt och frestande att tro att vi vet allt vi behöver för att lösa våra problem och sätta en strategi framåt. Men strategiarbete måste få ta tid.

När vi tar oss tid, söker mer information, använder problemlösningsmodeller kan vi generera fler och bättre lösningar framåt. Den stora faran ligger i att snabbt komma till avslut och hoppa direkt på lösningen baserat på fel problem. 

Varför ta hjälp utifrån?

Slutligen rekommenderar vi er att ta hjälp. Vi människor är problemlösande varelser. Allt från enklare vardagsproblem som att komma till jobbet i tid, till komplexare problem som barnuppfostran eller utbildning. Det vi gör ofta blir vi bra på, och är vi experter inom ett område ligger det nära till hands att hitta passande lösningar då vi har koll på området. Inom sitt eget område och inom sitt eget bolag har man lätt att se problem och att hitta effektiva lösningar på dem. Dock kan det vara mentalt svårt att kliva ur sin box, att byta perspektiv. Hjärnan motsätter sig gärna förändring och vi kan bli fånge i våra egna tankemönster. Vi tenderar dessutom att säga ja till det vi gärna vill tro på, det vi enkelt förstår och det vi känner oss trygga i. Ofta förstår man att företaget har problem man inte ser, men det är enklare att blunda för dem så länge man tycker att verksamheten går åt rätt håll.

Därför kan hjälp utifrån, men andra perspektiv, vara mycket värdefull för att affärsstrategin ska nå flera dimensioner. Vi hjälper er att använda de rätta modellerna för att hitta nya mönster. Att utmana problemen för att företaget ska hitta den mest lönsamma vägen. Genom att hitta de bästa lösningarna på problemen tillsammans, kan ni också sätta en kraftfull och tydlig strategi framåt.

Vi fastnar ofta i "sanningar" om vårt eget affärsområde

”Even though experts are better problem solvers than novices within their areas of expertise, when they tackle problems outside their expertise or when task conditions in their fields change, they often perform like novices … or worse. We’re quick to believe we understand a situation and jump to a flawed solution. ”

Vad vi kan hjälpa dig med

Vi hjälper er att tänka igenom era problem och utmaningar mer genomgående. Vi ifrågasätter, söker efter saknad information, dubbelkollar, väger för och emot och undersöker olika hypoteser. Det är inte ett långdraget evighetsjobb. Problemlösningskompetensen är kärnan i vad vi gör.

Intresserad av att diskutera strategiarbete och problemlösning med oss?
Vi lyssnar på era mål, utmaningar och behov. Tillsammans ser vi vad som passar er bäst.

Har du tankar eller feedback? Har du själv reflekterat över problemlösning inom strategiarbete?
Dela eller kommentera om du gillar innehållet.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på whatsapp
WhatsApp